Serveis

  • Disseny i desenvolupament de nous fils, teixits i estructures no teixides d’ aplicació multisectorial. Projectes de recerca i desenvolupament

A les nostres plantes pilot, i també amb maquinària industrial, podem dissenyar i  fabricar prototips de fils, teixits i estructures no teixides, per a aplicacions convencionals  i per a tèxtils d’ús tècnic i intel·ligents d'aplicació multisectorial.

 

Validació de la qualitat en els nostres laboratoris. Optimizació dels processos de filatura i de teixidoria.

 

  • Assessorament  per a  la reorientació del negoci

Especialitzat en l’assessorament industrial per a la reorientació del negoci cap a sectors emergents.  Hem assessorat a multinacionals i a empreses emblemàtiques, a Institucions i Organismes Internacionals que tracten amb tèxtils.

 

El CTF forma part del CIT-UPC,  amb 370 investigadors dels quals el 60% són doctors, i és un dels 38 grups d’investigació multidisciplinar de la UPC en el campus de Terrassa. La sinergia entre aquests grups resolt, d’una forma integral, tots els projectes que es puguin plantejar.

 

  • Consultoria sobre disseny, producció, gestió de la qualitat i estudis de viabilitat

El CTF col·labora en treballs de consultoria, ja sigui en les seves instal·lacions o en la pròpia Empresa, sobre disseny, producció, gestió de la qualitat i estudis de viabilitat dirigits a la producció de fibres, filatura, teixidoria i confecció.

 

  • Anàlisi, dictàmens i peritacions

Disposem dels equips per a la caracterizació física i química de les fibres, fils convencionals i especials, teixits de calada i punt, estructures no teixides i peces confeccionades.

 

Els assajos es realitzen d’acord a normes internacionals, o a procediments proposats pel client o per mètodes específics del nostre Centre. Es disposa de valors de experiència, contrastats a nivell internacional, per a la validació dels  resultats.

 

Laboratori especialitzat en estructures tèxtils elaborades amb filaments continus i fils elàstics.

 

Validesa oficial dels nostres anàlisis i dictàmens. Suport, en temes judicials, a bufets d’advocats, companyies d’assegurances i Organismes Públics.  

 

  • Formació tècnica en tèxtils

El CTF ha impartit de l’ordre de 350 cursos de formació tèxtil, a diferents nivells, des de la Universitat o a la pròpia Empresa.

 

El temari, durada, la logística del curs i l’idioma es preparen a mida de les necessitats del client. Cursos molt participatius, resolent els problemes plantejats pels assistents i desenvolupant  tots els temes a partir de casos pràctics.

 

Possibilitat de formació presencial, semipresencial i no presencial.  Es lliura una completa documentació del contingut dels cursos i un diploma.

 

El CTF garantitza la confidencialitat en els serveis que ofereix